Het laatste grote epidemiologische onderzoek naar de incidentie van onychomycose en dermatomycose heeft plaatsgevonden in 1999. Deze zogenaamde `Achilles studie` gaf aan dat Schimmels in Westerse landen voor veel problemen zorgen. Dit is mede te wijten aan het feit dat door het vele wassen, met een niet pH-neutrale zeep, de zuurgraad van onze huid verandert, en wij daardoor minder beschermd zijn. Mensen in ontwikkelingslanden hebben hier dan ook beduidend minder last van. Vaak zijn en worden de voeten het eerst aangedaan. Naarmate de leeftijd vordert neemt ook de kans op een schimmelinfectie toe, helemaal boven ons 70ste levensjaar.