Specialisatie in de oncologie

Oncologisch Voetzorg Verlener

Omdat het zo ontzettend belangrijk is

Een specialisatie in de oncologie is op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologische diëtisten, oncologische fysiotherapeuten, enz. Een oncologisch voetzorgverlener ontbrak echter en bleek hard nodig waardoor een paar jaar geleden de opleiding tot Oncologisch Voetzorgverlener werd geïnitieerd, en vanaf dit jaar Medisch Pedicure Oncologie. Dit omdat kankerpatiënten zich regelmatig wenden tijdens rustperioden van hun chemokuren tot pedicures/voetzorgverleners, met voetproblemen die ontstaan tijden de behandeling. Omdat de consequenties van een behandeling bij kankerpatiënten onder behandeling, en de risico`s op dat moment van zo een behandeling, enorm zijn ben ik de opleiding tot Oncologisch Voetzorgverlener (Medisch Pedicure Oncologie) gaan doen. Dit bleek niet alleen een enorme kenniswinst te zijn, maar ook bij te dragen hoe ik meer en beter zou kunnen communiceren met de andere zorgverleners en behandelaars van de patiënt.

Waarom

Screenen van de voeten alvorens men start met een behandeling tegen kanker is enorm belangrijk. Omdat chemo en medicatie de nagels en de huid van de voeten kan aantasten, is het van groot belang dat risico`s VOOR de behandeling worden uitgesloten. Het is uitermate verstandig om eelt, kloven, ingroeiende nagels VOORTIJDIG te laten behandelen, zodat ze tijdens uw behandelingstraject niet onverwacht voor grote problemen kunnen zorgen,
en de behandeling wellicht (tijdelijk) gestaakt moet worden.

Werkwijze

Om een veilige behandeling te kunnen waarborgen ben ik genoodzaakt eerst een uitgebreide  anamnese (vraaggesprek en voetenonderzoek) af te nemen alvorens de behandeling te kunnen starten. Hierdoor bent u de eerste keer meer tijd kwijt.
Een oncologisch voetzorgverlener (in het kort OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten, is een specialisatie op HBO niveau. 
Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen
(uiteraard als de gezondheid en uw conditie het toelaat), natuurlijk alleen met toestemming van de oncoloog of het oncologisch behandelteam.
Daarnaast worden de bevindingen/veranderingen in de voeten altijd teruggekoppeld aan het oncologisch behandelteam.
Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen (en te houden).
Dit ondersteunt de gezondheid van de kankerpatiënt. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met- en toestemming van- het behandelteam.

Als u een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat kunt u te maken krijgen met bijwerkingen.
Een behandeling van chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en de huid van
zowel de handen als de voeten. Ook kan de weerstand in een bepaalde periode van de behandeling extreem laag zijn.


Voor mij, als oncologisch voetzorgverlener, is het van belang om te weten wanneer deze periode is omdat ik dan uiterst voorzichtig te werk moet gaan en bepaalde verrichtingen niet kan doen om wondjes te voorkomen (infectiegevaar).
Meld u dan svp wanneer u het behandeltraject ingaat (of bent gegaan), wie uw huisarts en oncoloog is omdat een nauwe samenwerking voor u van belang is. Indien u gediagnostiseerd bent met kanker is het belangrijk te weten dat u niet zonder meer een voetzorg traject in kan gaan.
Het is van belang dit altijd te overleggen en toestemming te vragen aan uw oncoloog of oncologisch behandelteam.

Als u actief wordt behandeld voor kanker is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandeld arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor uw voetzorg. De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen. Geeft u dus alstublieft aan als u veranderingen (meer pijn of prikkelingen) voelt in uw voeten en/of handen.

De mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom of hand/voet/huid reactie.
De klachten hierbij kunnen zijn: Neuropathie en/of Neuropatische pijnen, blaren, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, schilferende of vervellende huid, eelt en kloven, zwelling, loslaten van de nagel, infecties aan huid en/of nagels, branderigheid.
Als ik als oncologisch voetzorgverlener deze klachten signaleer zal ik, in overleg met u, de behandelend arts hiervan op de hoogte brengen.

Vóór of tijdens uw behandeling worden uw voeten preventief gescreend en wordt er overlegd en uitgevraagd over uw behandeling en de mogelijke klachten aan uw voeten en/of handen. Iemand die gediagnostiseerd is met kanker heeft vaak slecht nieuws te verwerken.
Een oncologisch voetverzorger is getraind om hier met een professionele manier mee om te gaan en uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.
Een oncologisch voetzorgverlener heeft een aanvullende opleiding gevolgd van theorie- en praktijkdagen gevolgd door een examen (zowel mondeling als schriftelijk). De praktijk bestaat uit een stage op de afdeling oncologie van een ziekenhuis
.

Mijn stage heb ik gelopen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ik heb daar meegelopen met alle disciplines.
Regelmatig krijg ik doorverwijzingen van oncologische cliënten vanuit het Amphia in Breda.
Mijn Stageverslag is gepubliceerd in het vakblad Voetzorg.


Als professionele Oncologisch Voetzorgverlener, probeer ik bij te dragen om goede zorg te leveren aan uw voeten, gezien zij u de hele dag dragen,
en mobiliteit tijdens uw behandelingstraject van zeer groot belang is want:
 
Wetenschappelijk onderzoek geeft het belang van bewegen steeds weer aan. Bij veel kankerbehandelingen neemt de effectiviteit toe wanneer de patiënt beweegt tijdens de therapie. Kunnen bewegen -mobiliteit- vereist gezonde voeten, daarom is de verzorging van de voeten zo ontzetttend belangrijk.  


Wordt de behandeling van oncologische voetzorg vergoed?

Of de oncologische voetzorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverzekeraar en zorgverzekering. De meeste Zorgverzekeraars doen vaak alsof er geen geld voor is, maar met het indienen van een goed behandelplan ondersteund door de Oncologisch Voetzorgverlener en de behandelend arts of oncologisch verpleegkundige, blijkt er vaak toch wel een potje te zijn voor onvoorziene kosten. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Communicatie is erg belangrijk in het behandeltraject. Als u onder behandeling bent van het oncologisch behandelteam is er ALTIJD toestemming nodig voor de voetbehandeling. Als u klaar bent met de chemo-behandeling, heeft u voor deze behandeling geen verwijzing meer nodig. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden neem dan gerust contact met mij op.