Om in 2023 in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg bij Diabetes mellitus is het nodig dat je een Zorgprofiel (zorgzwaarte) toegewezen krijgt. Die krijg je door een bezoek te brengen aan een podotherapeut. Medisch Pedicure Ouder-Amstel heeft daarvoor een contract met Wender Podotherapeuten Vanaf 1 januari 2015 heeft de podotherapeut een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg. De podotherapeut bepaalt na een uitgebreid voetenonderzoek, volgens het protocol Zorgmodule Preventie Diabetische voetulcera 2014, uw zorgprofiel. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. De podotherapeut stelt een persoonlijk behandelplan van u op. Vervolgens rapporteert de podotherapeut het behandelplan naar de behandelend Medische Pedicure.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zoals hierboven aangegeven, het persoonlijke Zorgprofiel is een vereiste om in 2023 in aanmerking te komen voor een (eventuele) vergoeding van de kosten voor voetzorg in geval van Diabetes mellitus. Deze vergoeding voor instrumenteel noodzakelijke voetzorg wordt voor de Zorgprofielen 2, 3 en 4 bekostigd vanuit de basisverzekering. Er is dan sprake van een Sim 1 met een medisch noodzaak. Wanneer de behandeling een persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed, maar eventueel vanuit de aanvullende verzekering, waarover u hierna wordt geinformeerd. Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd, ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde Zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken. De Medisch Pedicure declareert vervolgens de uitgevoerde pedicurebehandelingen rechtstreeks bij de podotherapeut die het behandelplan heeft opgesteld.

Afhandeling declaratie: u ontvangt voor de in het behandelplan opgestelde medisch noodzakelijke voetzorg dus geen factuur, en deze behandeling hoeft u ook niet te betalen aan Medisch Pedicure Ouder-Amstel. Deze declaratie betaald de Podotherapeut rechtstreeks aan Medisch Pedicure Ouder-Amstel. Omdat Medisch Pedicure Ouder-Amstel geen halve behandelingen geeft, zal voor de resterende ‘cosmetische’ voetzorg , na de door de podotherapeut bepaald en uitgevoerd behandelplan, een aanvullende behandeling plaatsvinden. Deze aanvullende behandeling zal wel door u als client rechtstreeks bij Medisch Pedicure Ouder-Amstel moeten worden voldaan. Deze aanvulling gaat u ongeveer 10,- euro kosten, en daar ontvangt u ook een factuur voor, die dus niet gedeclareerd kan worden. Maar bij uw bezoek aan Medisch Pedicure Ouder-Amstel zal dit nog eens duidelijk worden besproken en uitgelegd, zodat het voor u geheel duidelijk is alvorens de behandeling begint. 

Verwijzing

Een bezoek aan de podotherapeut is sinds 2012 ook zonder een verwijzing van de (huis)arts mogelijk. Dit wordt ‘Directe Toegankelijkheid Podotherapie’ (DTP) genoemd. Deze algemene zorg komt ten laste van de aanvullende verzekering. Echter, wanneer er sprake is van diabetes mellitus is er wel een verwijzing nodig van (huis)arts om de kosten te kunnen declareren. Deze zorg wordt verleend vanuit de basisverzekering en daar moet te allen tijde een verwijzing aan ten grondslag liggen. Tevens wordt er op een verwijzing aangegeven of er sprake is van nog meer relevante medische aandoeningen welke van invloed zijn. Informeer eerst altijd vooraf bij uw podotherapeut.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals voetzorg vallende onder Zorgprofiel 1, komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en polis die u heeft. Een mogelijke vergoeding daarvoor kunt u controleren door hier te klikken.